Presă : August 16, 2011

CENTRUL DE STATISTICĂ online A.A.P.E.S.

Nou creatul CENTRU DE STATISTICĂ online în cadrul A.A.P.E.S. este o structură a acestei Asociaţii având caracter non-profit şi neafiliat, fiind benevolă şi apolitică. Necesitatea creării unui astfel de organism s-a născut din observarea creşterii fenomenului “online”, prin reţelele IT de comunicare şi socializare. Este absolut evident că, sub anonimatul total pe care îl asigură aceste reţele, cele mai multe comentarii, forumuri, bloguri şi alte forme de comunicare au toate şansele să exprime cu cea mai mare acurateţe părerile personale sincere şi adevărate ale celor care le scriu (fie că ele sunt pozitive sau negative) într-un sens sau altul. Cum Centrul nou creat culege şi sintetizează, descrie şi interpretează aceste date, este de înţeles că rezultatele vor oglindi veridic “pulsul” societăţii în diverse domenii. Sondajul de opinie fiind o metodă psihologică de cercetare, investigare şi studiu, va fi folosit în activitatea Centrului în vederea cunoaşterii opiniei publice, opiniei oamenilor de rând, a unor personalităţi sau a unor grupuri, privind chestiuni diverse, cum ar fi: chestiunile economice, culturale, religioase, politice, sociale şi altele, care captează interesul publicului într-un moment sau altul. Rezultatele muncii depuse de CENTRUL DE STATISTICĂ online A.A.P.E.S. vor fi publicate sub diverse forme, articole, informaţii, grafice, în revistele Trustului de Presă A.A.P.E.S.
Îşi vor aduce aportul la această activitate prin contribuţie benevolă, profesori, cercetători, statisticieni, istorici, economist şi alţii, dar şi redactorii şi reporterii revistelor Trustului de Presă A.A.P.E.S. sub directa coordonare a parapsihologului Radu Botez.

Biroul de Presă A.A.P.E.S.